Archive for Studii şi Cercertări

Rezultatele cercetării “Lobby în România”

Studiu Lobby

Până în acest moment nu a existat o cunoaştere profundă a activităţilor de lobby din România. Au fost prezentate doar frânturi de informaţii despre actorii acestei industrii, dar nu se cunoşteau mecanismele şi instrumentele concrete, abordările de succes, precum şi neajunsurile şi erorile demersurilor autohtone de lobby.

Aceastea au fost constatările de la care am pornit cercetarea Lobby în România. Prin profunzimea studiului destinat tuturor actorilor implicaţi în activitatea de lobby din România şi prin completarea acestuia cu datele colectate în parteneriat cu GfK România la nivelul populaţiei generale, considerăm că activităţile autohtone de lobby beneficiază acum de o analiză solidă utilă atât lobbyiştilor pentru îmbunătăţirea activităţii lor, cât şi decidenţilor pentru o mai bună cunoaştere a percepţiei populaţiei şi a celor care doresc să-i influenţeze în activitatea lor zilnică. 

Studiul a urmărit acoperirea în 360 de grade a activităţii de lobby, prin sondarea pe trei dimensiuni: a populaţiei asupra căreia se răsfrânge direct sau indirect activitatea de lobby (vox populi), a iniţiatorilor (lobbyiştii) şi a factorilor de decizie (politicienii). Cercetarea are la bază răspunsurile primite de la 865 de respondenţi, reprezentativi pentru cele trei dimensiuni explorate.

Am pornit în demersul nostru de la următoarele întrebări:

De ce activitatea de lobby rămâne pentru cei mai mulţi politicieni un subiect tabu? Au susţinere în realitate afirmaţiile din spaţiul public cu privire la activităţile de lobby? Face populaţia generală distincţia între lobby şi trafic de influenţă? Care sunt cele mai eficiente instrumente ale activităţii de lobby? Ce alţi actori sunt implicaţi în afara firmelor care desfăşoară lobby pentru terţi?

Şi iată câteva dintre rezultatele cercetării:

  • În România, lobby se face preponderent reactiv, doar după luarea unei decizii, pentru a corecta sau îmbunătăţi o decizie deja luată.
  • Contrar informaţiilor vehiculate în spaţiul public cum că ar exista doar câteva companii care fac lobby în România, studiul arată că mult mai multe categorii de actori sunt implicaţi în activitatea de lobby. ONG-urile ocupă primul loc cu 38%, urmate de companiile multinaţionale (29%), doar 4% fiind companii specializate care desfăşoară activitate de lobby pentru şi în numele unor terţi.
  • Suspiciunea actuală faţă de reglementarea activităţii de lobby nu se justifică. 82% dintre companii, 100% dintre ONG-uri și 100% dintre politicieni au declarat că activitatea de lobby trebuie reglementată prin lege. Opinia majoritară a populației este de asemenea una favorabilă reglementării acestei activități (93%).
  • Lobby rămâne un subiect tabu pentru mulţi politicieni din teamă (nejustificată – așa cum reiese din acest studiu) că electoratul nu va vedea cu ochi buni deschiderea lor pentru discuții cu reprezentanți ai diferitelor ONG-uri, asociații profesionale sau companii. De asemenea, în viziunea politicienilor transparenţa intereselor surclasează expertiza în domeniu sau buna pregătire a lobbyiştilor.

Vă invităm să citiţi raportul complet aici.

Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit în completarea chestionarelor acestui studiu: companii, ONG-uri şi politicieni. Mulţumiri speciale se cuvin cititorilor PR Romania şi partenerului nostru de proiect, GfK Romania, pentru încrederea şi entuziasmul cu care a susţinut acest demers de cercetare prin sondarea dimensiunii “vox populi”.

Echipa de cercetare: Liviu Mihaileanu, Dana Oancea şi Aurelian Horja

Share