Despre carte

Criticată sau lăudată, urâtă sau iubită, făcută bine sau mai puţin bine, eficient, ineficient sau chiar cu efecte adverse, activitatea de lobby a făcut parte din viaţa oricărei societăţi, indiferent de numele pe care l-a purtat. Mereu au existat voci individuale sau comune care, deranjate de un anumit lucru, au încercat să îl schimbe, folosindu-se de argumente, numărul simpatizanţilor sau asocierea cu alţi actori sociali, pentru a căpăta o dimensiune publică reprezentativă. Chiar şi în România, deși nereglementată încă prin intermediul unei legi specifice, activitatea de lobby este de mult timp prezentă. Persoane şi organizaţii interesate fac deja de multă vreme această activitate.

În fapt, lobby nu înseamnă altceva decât un mecanism democratic de a lua parte la decizii ce ne afectează viaţa. Lobby înseamnă să te adresezi celor pe care i-ai ales atunci când ai o problemă, înseamnă să ai idei pe care să le transmiţi prin intermediul telefonului, scrisorilor, întâlnirilor sau prin alte mijloace celor care crezi că ar trebui să fie informaţi cu privire la problema ta. Înseamnă să îţi susţii cauza, încercând prin aceasta să-i influenţezi pe cei ce iau decizii, să acţioneze în beneficiul tău ca alegător. Dacă sunt şi alţii care susţin aceeaşi cauză e şi mai bine, mesajul poate fi mai convingător şi mai bine auzit.

Parlamentul, Guvernul şi autorităţile publice centrale şi locale iau permanent decizii care afectează viaţa a mii sau milioane de persoane, organizaţii, sindicate, instituţii caritabile, grupuri religioase sau de drepturile omului. Cei ce fac legile au nevoie să primească informaţii factuale din partea celor care vor fi influenţaţi de aceste legi, pentru ca hotărârile să fie luate în deplină cunoştinţă de cauză. Altfel, deciziile lor pot fi arbitrare sau nu îşi vor găsi sprijin în rândul celor care vor aplica aceste legi, ducând la dezechilibre, ocoliri mai mult sau mai puţin făţişe ale legii sau chiar la revoluţii, în situaţii extreme.

Prin lucrarea de faţă ne propunem să definim activitatea de lobby, să înlăturăm temerile legate de această activitate, să prezentăm tehnicile folosite în cadrul acestei activităţi, şi să analizăm comparativ modalităţile de reglementare în Statele Unite ale Americii (primul stat care a reglementat lobby-ul), la nivelul instituţiilor Uniunii Europene şi în interiorul unor state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Suedia, Ungaria). Analiza este completată prin exemplul Georgiei, stat din spaţiul extra-comunitar cu o experienţă de peste 10 ani de reglementare (1998).

Din nefericire, în România, prin superficialitate şi prin declaraţii menite a direcţiona opinia publică, adesea se pune semnul egal între activitatea de lobby şi traficul de influenţă, încercându-se crearea impresiei că prin legiferarea lobby-ului se legalizează de fapt traficul de influenţă. Din acest motiv, am acordat o atenţie specială diferenţelor dintre traficul de influenţă şi activitatea de lobby, clarificând, sperăm noi, odată pentru totdeauna, aspectele privind încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă. Considerăm că, în felul acesta, cititorul va deveni avizat şi va cunoaşte în context aceste aspecte, crescându-şi gradul de imunitate la încercările de dezinformare din partea diferiţilor lideri de opinie. Mai mult, vom încerca să clarificăm aspecte precum diferenţa dintre „lobby” şi „advocacy”, vom încerca să vedem de ce nu avem încă o lege a lobby-ului în România şi de ce este importantă reglementarea în vederea realizării echilibrului influenţelor la nivelul legiuitorului.

Alături de toate acestea, considerăm că propunerea de iniţiativă legislativă încheie într-un mod practic şi util această lucrare de fundamentare şi de demitizare a activităţii de lobby în România.

Desigur, vedem lucrarea de faţă ca fiind perfectibilă şi într-o continuă metamorfoză, datorită ritmului alert în care actorii globali ai acestei activităţi îşi cristalizează strategiile. În spiritul acestui considerent, oferim în acest spaţiu online un instrument util de continuare a dezbaterilor pe această temă.

Share